⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành phố Bắc Ninh 546a nguyễn trãi - phường bồ sơn - BẮC NINH ĐẠI LÝ ĐẠI PHÚC BẮC NINH
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 144
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 12
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 30
84904229936
Thành phố Bắc Ninh Cầu cạn - Vệ An - tp bắc ninh - bắc ninh Nhà thuốc Số 57 - cầu cạn - Vệ An - tp bắc ninh -bắc ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 20
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 7
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84977406050
Thị xã Từ Sơn Chợ Giầu _ Từ Sơn - bắc ninh Quầy thuốc Thảo Kiên
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 20
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 7
84973961699
Thị xã Từ Sơn Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh Quầy Thuốc Hồng Tĩnh - Đồng Kị - Từ Sơn - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 20
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 7
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84903253437
Thành phố Bắc Ninh Số 242 Trần hưng đạo - tp bắc ninh - Bắc Ninh Nhà Thuốc Hà Bắc
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 20
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84979885112
Thị xã Từ Sơn Chợ Tiêu _ Tương Giang - băc ninh Quầy thuốc Kim Thu
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 20
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84222374786
Thị xã Từ Sơn Đồng Kỵ _ Từ Sơn - bắc ninh NT Đồng Kị - đồng kỵ - Từ sơn - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 20
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84912377891
Thành phố Bắc Ninh Số 525 Nguyễn Trãi - Bồ sơn - tp bắc ninh Quầy thuốc khánh Linh - nguyễn trãi - bồ sơn - tp bắc ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 15
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 7
842413512656
Thị xã Từ Sơn KP4 , Cẩm Giang , Từ Sơn , Bắc Ninh Nhà Thuốc Đặng Thị Nga
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 15
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84362056674
Thị xã Từ Sơn Chợ Giầu _ Từ Sơn - bắc ninh QT Thúy Nhị - chợ giầu - từ sơn - bắc ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 15
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84982981789
Huyện Thuận Thành Phố Dâu - Thuận Thành - bắc ninh Quầy Thuốc số 6 (QT Phạm Thị Nguyệt Nga )
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 15
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84947585386
Huyện Quế Võ Nguyễn Xuân Đản - Đa Cấu - Nam Sơn - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh Quầy Thuốc Mạnh Quân - Nguyễn Xuân Đản - Đa Cấu - Nam Sơn - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 15
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84984039204
Thị xã Từ Sơn Dương Lôi - Tân Hồng - Từ Sơn - Bắc Ninh Quầy Thuốc Khoa Nguyệt - Dương Lôi - Tân Hồng - Từ Sơn - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 15
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84914886895
Thành phố Bắc Ninh Phố Ba Huyện - tp bắc ninh - Băc Ninh Nhà thuốc Hợp Lực - Phố Ba Huyện - tp bắc ninh - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 12
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 7
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84983945977
Huyện Yên Phong Thị trấn Chờ , huyện yên phong - bắc ninh Nhà thuốc Đào Tuất - Thị trấn Chờ , huyện yên phong - bắc ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 12
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84914471422
Huyện Quế Võ Đường 18 - Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh Quầy Thuốc Ngọc Hà - Đường 18 - Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 12
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84984656729
Huyện Quế Võ Khu 1 , TT Phố Mới , Quế Võ ,Bắc Ninh Quầy thuốc Hà Linh 2
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 12
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84966855727
Huyện Quế Võ Chợ Mao Dộc - Xã Phượng Mao - Quế Võ - Băc Ninh Quầy Thuốc Thuỳ Trang - Chợ Mao Dộc - Xã Phượng Mao - Quế Võ - Băc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 12
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84913758708
Huyện Lương Tài Thị trấn thứa - huyện lương tài - bắc ninh Quầy thuốc thiện doan - Thị trấn thứa - huyện lương tài - bắc ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 12
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84966884999
Thành phố Bắc Ninh BÌNH THAN - BỒ SƠN - BẮC NINH QUẦY THUỐC THANH TÙNG - BÌNH THAN - BỒ SƠN - BẮC NINH
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 13
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 5
84868096618
Huyện Gia Bình Chợ Từ Sơn - Xã Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh Quầy Thuốc Quang Minh - Chợ Từ Sơn - Xã Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 12
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84963918969
Huyện Thuận Thành Số 154A Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh Quầy Thuốc Nguyễn Thị Dịnh - Số 154A Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 10
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84384187647
Huyện Gia Bình Ki Ốt 23 Chợ TT Gia Bình - Bắc Ninh Quầy Thuốc Minh Thu -ki Ốt 23 Chợ TT Gia Bình - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 10
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84852525896
Huyện Lương Tài Thị Trấn Thứa - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh Quầy Thuốc Việt Hùng - Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 10
 2. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 6
 3. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84966753808
Thành phố Bắc Ninh Số 463 - Nguyễn Trãi Bồ Sơn - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh Quầy 2 Công ty Dược phẩm Bắc Ninh - số 463 - Nguyễn Trãi - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh
 1. PRE-VIPTEEN 2: còn khoảng 12
84982820791
Huyện Thuận Thành Mai Điền. Thuận Thành. Bắc Ninh Quầy Thốc Mão Điền - Mai Điền. Thuận Thành. Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 6
 2. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
84983661655
Huyện Thuận Thành Bút Tháp. Đình Tổ. Thuận Thành. Bắc Ninh Quầy Thuốc Số 25 - Bút Tháp. Đình Tổ. Thuận Thành. Bắc Ninh
 1. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 12
84984427482
Thành phố Bắc Ninh 315 Nguyễn Trãi - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh Quầy Thuốc Bình Minh - 315 Nguyễn Trãi - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 6
84989776456
Huyện Thuận Thành Số 82 Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh Quầy Thuốc Mai Trang - Số 82 Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 6
84984269836
Huyện Gia Bình Ki Ốt 86 Chợ Trung Tâm Thị Trấn Gia Bình - Bắc Ninh Quầy Thuốc Hùng Huế - Ki Ốt 86 Chợ Trung Tâm Thị Trấn Gia Bình - Bắc Ninh
 1. PRE-VIPTEEN 3: còn khoảng 6
842223670064
Huyện Lương Tài Tt Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh Quầy Thuốc Trần Thị Yến - Tt Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 6
84971286280
Thành phố Bắc Ninh Chu Mẫu. Vân Dương . Tp Bắc Ninh Quầy Thuốc Vinh Ánh - Chu Mẫu. Vân Dương . Tp Bắc Ninh
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 6
8433
Huyện Quế Võ Chợ Giang Liễu , Phương Liễu QT Huyền Quang - Chợ Giang Liễu , Phương Liễu
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 6
84385596052
Huyện Quế Võ Chợ nội Doi QT Trịnh Thị thu Phương - Chợ nội Doi
 1. VIPTEEN Vinh Gia: còn khoảng 6
84972663859

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc